โครงการ Power of Giving❤️ คืออะไร?

แม้เราจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของธุรกิจต่อการพัฒนาสังคมไทย โดยเราได้จัดโครงการ Power of Giving❤️ ซึ่งเป็นแคมเปญที่จะส่งต่อ “การให้” เพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

  • ปี 2562 บริจาคให้แก่ กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉันจะร่วมบริจาคได้อย่างไร

  • เพียงท่านเลือกใช้บริการของเรา ท่านก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” กับโครงการ Power of Giving❤️ นี้แล้ว เนื่องจากเราจะคืนกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินธุรกิจของเราไปสู่โครงการดังกล่าวนี้
  • หากท่านลูกค้ามีความประสงค์ในการร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า