เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของ ZimpleCloud / SiamLiveHost / WizdomHost / Host4Custom กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการก่อน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน ZimpleCloud / SiamLiveHost / WizdomHost / Host4Custom ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยสมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของผู้ให้บริการดังนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
  3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันด้วย
  5. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม
  6. เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  7. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด รวมไปถึงการทำ Phishing Content
  8. เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail ฟรี หรือการคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
  9. เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี Free Hosting , Free Web Space หรือการคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากไฟล์ทุกประเภท
  10. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
  11. เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น
  12. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น
  13. ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. Misuse of system resources, การใช้สคริป หรือ โปรแกรมใดๆ ในการทำงาน โดยที่กินกำลังของ CPU หรือ Storage Space หรือการใช้ Mail Services, Mail Forwarding Capabilities, POP3 Accounts, Autoresponders หรือ Cronjobs ทำงานตลอดเวลาเพื่อส่งคำร้องขอ ไม่ว่ากรณีใดใดไปสู่เซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่นบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรู้จักกันในนามของ “Attack Server ” ซึ่งหากผู้ใช้บริการท่านใด ประพฤติผิดในข้อนี้ ผู้ใช้บริการท่านนั้นยินดีที่จะรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการ และเจ้าของสิทธิเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และการกระทำความผิดนี้ ปรากฎอยู่ในกฎหมายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ 30,000 เหรียญสหรัฐ
  15. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ
  16. การใช้บริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดที่ เป็นการ ไม่ชอบด้วยกฎมาย การใช้บริการ จะต้องเป็นการใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ การค้า การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใดซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ถือเป็นการต้องห้าม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่หรือลามกอนาจาร ข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับทางการค้า เป็นต้น ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการซึ่งได้กระทำการเช่นว่านั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไม่ให้รับผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  17. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัย ของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ เช่น Newsgroup หรือ Mailing List ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีของตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติ ที่เสียหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด
  18. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาต ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลย ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตนเองและปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่ มั่นคงปลอดภัย จากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
  19. องค์ประกอบต่างๆ ในบริการที่ผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ เท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ บริการรายใดรายหนึ่ง
  20. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าซอฟท์แวร์ที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายนั้นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
  21. ผู้ใช้บริการต้องทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ Information เช่นที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบในวาระสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งการใช้ Quota เกิน, แจ้งเตือนต่ออายุโดเมนเนม, แจ้งปิดปรับปรุง Server เป็นต้น
  22. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบ ของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ
  23. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
  24. ผู้ให้บริการจะตั้งชื่อโดเมนเนมของผู้ใช้บริการตามที่ขอมา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น ซ้ำกันกับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่เหมาะสม
  25. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่ง ข่าวสาร และ Down-time ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร ชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมาย ไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ
  26. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไป ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาด ของอุปกรณ์ แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีการสำรองข้อมูลเป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อย 1 ชุดเสมอ
  27. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการได้ใช้ Disk Space หรือ Bandwidth เกิน Plan Quota
  28. การใช้งาน inode ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการหรืออัพโหลดไฟล์เพิ่มได้ตามปกติ หากผู้ใช้บริการประสงค์ขอปรับเพิ่ม inode เกินกว่าที่ระบุไว้ตามแพ็คเกจ จะสามารถปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าขึ้นกับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับการสำรองข้อมูลในทุกกรณี
  29. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าใช้บริการ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ
  30. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  31. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเสริมดังกล่าวพร้อมค่าบริการหลักแต่ละงวดและปฏิบัติตามเงื่อนไข และระเบียบของบริการนั้น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง
  32. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้พิจารณา หรือเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
  33. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  34. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  35. การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ
  36. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการทั้งหมดทันที
  37. หากผู้ใช้บริการต้องการขอสำรองข้อมูลออกจากระบบ หลังจากที่บริการถูกระงับแล้ว อันเนื่องมาจากบริการขาดการต่ออายุ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดระบบแก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง โดยจะสามารถเข้าสำรองข้อมูลได้เป็นระยะเวลา 3 วัน
  38. ศัพท์ Unlimited และ Unmetered ที่ปรากฎอยู่ในแพ็คเกจหรือแพลนของผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถใช้งานส่วนดังกล่าวได้โดยไม่มีการจำกัดเพดานสูงสุด ตราบใดที่พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น แต่หากผู้ใช้บริการได้มีพฤติกรรมการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบและผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยรวม เช่น การใช้งาน CPU, RAM หรือ Network ของเซิฟเวอร์อย่างหนัก ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการโดยชั่วคราวไปก่อนจนกว่าผู้ใช้บริการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผู้ให้บริการอาจมีการแจ้งยกเลิกบริการขึ้นกับการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละกรณี
  39. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์การใช้บริการ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิรับเงินมัดจำหรือเงินประกันหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้าได้ทั้งหมดทันที
  40. ผู้ใช้บริการสัญญาจะไม่กระทำ หรือยินยอมให้กระทำ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้
  41. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการ และที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
  42. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์อ้างได้ว่าไม่รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ เพราะก่อนการสั่งซื้อบริการทุกครั้ง ระบบจะขึ้นให้ผู้ใช้บริการคลิกอ่าน และระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการบันทึกคำสั่งซื้อบริการก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้แล้วเท่านั้น

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก หรือเข้ารับบริการในฐานะผู้ใช้บริการ

  1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเรียกขอตรวจสอบเอกสารยืนยันบุคคลผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม เช่น เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน (National ID Card), เอกสารหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น รวมไปถึงหลักฐานการชำระเงินของผู้ใช้บริการด้วย หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมส่งหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้โดยทันที

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการประเภท Virtual Private Server (VPS)

  1. บริการ VPS ของเราเป็นแบบ Semi-Managed VPS ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไข ปรับแต่งระบบให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไข ปรับแต่งระบบให้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามสมควร
  2. บริการ VPS ทุกแพ็คเกจไม่มีการวัดปริมาณการโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน (Unmetered Monthly Data Transfer) โดยจะสามารถใช้งาน Network Bandwidth Port Speed ได้ไม่เกิน 50 Mbps หากท่านต้องการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนด ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขการตั้งค่าต่างๆจน VPS ไม่สามารถทำงานได้เป็นปรกติ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งระบบใหม่แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อครั้ง และจะไม่สามารถขอคืนค่าติดตั้งได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการประเภท Cloud Server

  1. บริการ Cloud Server ของเราเป็นแบบ Semi-Managed Server ผู้ให้บริการไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไข ปรับแต่งระบบให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไข ปรับแต่งระบบให้จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามสมควร
  2. บริการ Cloud Server ทุกแพ็คเกจมีการวัดปริมาณการโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน (Limited Monthly Data Transfer) หากท่านมีการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนด ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่หรือตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขการตั้งค่าต่างๆจน Cloud Server ไม่สามารถทำงานได้เป็นปรกติ และต้องการให้ Reinstall OS ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งระบบใหม่แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อครั้ง และจะไม่สามารถขอคืนค่าติดตั้งได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการประเภท Radio Streaming

  1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขปัญหา หากผู้ใช้บริการ Radio Streaming ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือคุณภาพอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการของ SiamLiveHost

  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการของ SiamLiveHost ไม่พึงพอใจในบริการเว็บโฮสติ้ง สามารถขอคืนค่าบริการได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข*ที่ผู้ให้บริการกำหนด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการของ Host4Custom

 1. หากผู้ใช้บริการของ Host4Custom ต้องการปรับเปลี่ยนหรืออัพเกรดออพชั่นบริการเพิ่มเติม ภายหลังจากเปิดใช้บริการแล้ว กรณีออพชั่นที่ต้องการ custom มีมูลค่ารวมกันไม่ถึง 200 บาท จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อการปรับเปลี่ยน 1 ครั้ง
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการของ Host4Custom ไม่พึงพอใจในบริการเว็บโฮสติ้ง สามารถขอคืนค่าบริการได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข*ที่ผู้ให้บริการกำหนด

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และหากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม คำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สุด

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ หลอกให้ชำระเงินต่ออายุบริการอ่านต่อ